PORTUGESE CEMENTTEGELS

Lees voor het plaatsten van de Portugese cementtegels altijd ons legadvies.

Floorz cementtegels zijn stuk voor stuk handgemaakte cementgebonden vloertegels die op authentieke wijze in ons eigen atelier en met de grootste zorg worden vervaardigd. Desondanks kunnen afwijkingen in vorm en kleur, kalkuitslag, zoutuitslag, (kleine) beschadigingen aan de hoekjes, krasjes, een verkeerd ingegoten vakje in het motief of een bepaalde mate van craquelé voorkomen. Al deze voornoemde zaken zijn inherent aan onze Portugese tegels en dienen derhalve als normaal en karakteristiek te worden beschouwd. Kleine beschadigingen aan de zijkanten of hoekjes van de tegels zijn nauwelijks meer zichtbaar nadat de vloer is ingevoegd. Vaak is het zo dat beschadigde tegels altijd nog kunnen worden gebruikt als snijtegel. Bestel dus altijd wat meer tegels dan je nodig hebt als marge gezien de bovenstaande feiten. Dan kun je zelf altijd nog beslissen om een voor jou te afwijkende tegel uit je vloer te laten.

Vooral bij een volledige effen gekleurde tegel zullen meer kleurverschillen/vlekken voorkomen dan op de motieftegels. Het is haast onmogelijk een volledig egale effen tegel te maken. Daarbij komt dat de FLOORZ collectie cementtegels hun eigen vintage karakter meekrijgen vanuit ons atelier. Kleurverschillen in effen tegels vormen geen aanleiding voor restitutie. Desgewenst kan FLOORZ u een aantal foto’s toesturen van effen tegels waarbij deze karaktervolle kleurverschillen te zien zijn. De Portugese cementtegels worden volgens een eeuwen oud procedé gemaakt met de kwaliteitsnormen van nu. De aanwezigheid van haarscheurtjes op sommige tegels is een natuurlijk verschijnsel, dat geen invloed heeft op de duurzaamheid van de Portugese tegelvloer. Er zullen ook altijd kleine foutjes zijn die afzonderlijk kunnen afschrikken maar die bijdragen tot het genuanceerde uitzicht van het geheel. Gezien het ambachtelijke karakter van de productie moet men zelfs tot 5% grotere fouten (stukjes van de randen of barstjes van meer dan 0,5cm²) tolereren die de tegels ongeschikt maken voor plaatsing in zijn geheel. Er zal niettemin zeer weinig verlies zijn als men deze tegels gebruikt voor het versnijden van stukken voor de randen. Het zou tegenstrijdig zijn een ambachtelijke tegel te willen …die perfect uniform moet zijn.

In de offerte neemt FLOORZ gezien bovenstaande altijd al een kleine percentage mee als uitval, reserve en snijverlies. Men dient ook altijd reservetegels te bewaren in verband met toekomstige ongelukjes. Dit is geen reden om eventuele overgebleven tegels na leggen van de vloer te retourneren. We nemen dus geen tegels meer retour. Dit onder andere ook omdat we werken met korte productiebatches die onderlinge kleurverschillen kunnen bevatten.

Tevens inherent aan Portugese cementtegels is de waas die over de tegels lijkt te liggen bij een bepaalde lichtinval (strijklicht). Dit lijkt op een gewolkte, vettige waas over de tegels. Maar dit is de oppervlakte van de geperste toplaag van cementtegels. Dit is een normaal verschijnsel bij Portugese tegels. Dit verschijnsel komt vaak voor bij natuursteen.  We kunnen u hiervan een voorbeeld laten zien in onze showroom. De tegels zijn gewoon schoon na het schrobben met vuiloplosser en kunnen verder worden behandeld met een impregneermiddel. De cementtegels worden verkocht per doosje van 12 of 13 stuks. Borders en corners kunnen per stuk worden aangekocht.
Komt u de Portugese tegels zelf ophalen dan dient u de cementtegels zelf te controleren op breuk, schade, kleurverschillen, verkeerde tegels, alvorens de cementtegels te vervoeren. Portugese tegels die zijn beschadigd kunnen dan direct worden omgeruild.
U dient zelf voor geschikt vervoer te zorgen. Denk daarbij vaak dat niet het volume, maar het totaalgewicht een beperkende factor kan zijn. Reken ongeveer 35 kilogram per m2. Verder dient u er rekening mee te houden dat onze Portugese vloertegels droog moeten worden vervoerd.
Onze Portugese tegels zijn een artisanaal product en kunnen schade ondervinden door onjuist transport. Onze Portugese cementtegels dienen altijd in hun oorspronkelijke verpakking met het FLOORZ logo op de juiste plaats te worden vervoerd. Zo staan de tegels altijd op hun korte kant en wordt het risico op breuk aanzienlijk verkleind.

Portugese tegels ontvangen via onze expediteur staan in doosjes van een 1/2 m2 op pallets samen met eventueel andere aangeschafte onderhoudsproducten en dienen direct op schade en onjuistheden te worden gecontroleerd. Dan kan eenvoudig door alle doosjes open te maken en een aantal willekeurige tegels te controleren. Op elke levering zit een grote sticker geplakt waarop dit wordt vermeld. Bij schade of onjuistheden dient u Floorz binnen 14 dagen via de mail op de hoogte stellen. Er kan dan nog naar een oplossing worden gezocht voordat men kan gaan tegelen. Vergeet niet dat er nog enige tijd overeen gaat voordat een fout kan worden hersteld indien er nog tegels nagestuurd dienen te worden. Zorg er dus altijd voor dat je de bestelling ruimschoots op tijd thuis laat bezorgen. Reclamaties na deze termijn van 14 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

Neem de zending van FLOORZ altijd aan en controleer uw  bestelling dus ALTIJD direct. Stuur dus geen pallets retour zonder uitdrukkelijke toestemming van FLOORZ. De zending komt dan weer retour naar ons magazijn en de hiervoor gemaakte kosten zijn wij genoodzaakt om weer aan de klant door te berekenen.

De kosten voor retourzendingen zijn altijd voor kosten van de klant. Wij vergoeden geen verzend of transportkosten. Het retour sturen van een pallet zal onherroepelijk veel vertraging opleveren! Deze kosten zijn hetzelfde als de kosten voor het bezorgen van de zending die op de factuur staat vermeld. Controleer altijd of de juiste aantallen tegels zijn geleverd die op de factuur staan vermeld. Ga nooit beginnen met leggen zonder eerst te controleren of alle en de juiste series tegels aanwezig zijn in de gewenste kwaliteit. Contoleer uw bestelling na ontvangst door elk doosje open te maken en steekproefsgewijs 1 of 2 tegels te controleren. Dat lijkt veel werk, maar de doosjes zullen toch open gemaakt moeten worden om alle tegels door elkaar te mixen tijdens het leggen. Floorz is echter niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade die is ontstaan tijdens extern vervoer, verkeerd geleverde tegels en/of beschadigde / afgekeurde tegels. Laat uw bestelling tijdig bezorgen. Het laten bezorgen van de tegels een dag voordat u ze wilt gaan leggen kan een risico met zich meebrengen als door onvoorziene en externe omstandigheden uw bestelling niet op de aangegeven datum kan worden bezorgd. De aangegeven dag dat we de levering hebben ingepland is slechts een verplichting tot inspanning om de zending ook op deze dag te leveren. Er kunnen altijd onvoorziene omstandigheden zijn waardoor de zending later kan worden bezorgd zoals bijvoorbeeld vakantie, ziekte, Corona, personeelstekorten, ongelukken, stakingen, congestieproblemen etc. FLOORZ zal zich altijd inspannen om in overleg met de klant tot een nieuwe bezorgdatum te kunnen komen.

Tegen een marktconforme vergoeding kunnen wij uw bestelling laten bezorgen op een door u gewenste locatie. Wij maken  gebruik van externe vervoerders. FLOORZ kan de zending inplannen om te laten bezorgen op een overeengekomen dag. Er dient altijd iemand aanwezig te zijn die bevoegd is de zending in ontvangst te nemen. Indien de transporteur niemand op het afleveradres aantreft, dan zal hij proberen telefonisch contact op te nemen met de wederpartij. Is de wederpartij niet bereikbaar of is de wederpartij niet in de gelegenheid om de bestelde producten zelf in ontvangst te nemen dan wel door een derde in ontvangst te laten nemen, dan is de transporteur genoodzaakt om de volledige bestelling retour te nemen. De gemaakte kosten voor het retour nemen van de zending zullen verhaald worden op de wederpartij. De bestelling zal opnieuw aangeboden worden zodra de transportkosten én de eventuele onkostenvergoeding is overgemaakt aan FLOORZ. Hierna zal er in samenspraak met FLOORZ een nieuwe transportdatum gepland worden.

Transporteur levert tot aan de voordeur. Of tot waar op dat moment redelijkerwijs de palletzending kan worden neergezet. De chauffeur zet alleen de pallets af. Hij/zij zal nooit helpen om de zending mee naar binnen te dragen. Al helemaal niet naar een andere verdieping. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk om de tegels op de plek te krijgen waar hij/zij de tegels wilt hebben. FLOORZ stelt zich niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens het transport. De Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar telefonische bereikbaarheid ten opzichte van de chauffeur.

 

Ons advies is om altijd onze aanbevolen leg middelen en onderhoudsproducten te gebruiken. Deze producten zijn uitvoerig getest en kunnen derhalve worden beschouwd als de beste producten om eventuele problemen te voorkomen. Deze onmisbare leg- en onderhoudsproducten worden ALTIJD geoffreerd, zowel mondeling is onze showroom als via onze schriftelijke offertes. Het niet afnemen van deze producten is altijd op nadrukkelijke wens van de kant. Indien een klant de geadviseerde producten niet wenst te nemen, zal dat op de factuur worden vermeld. Dit zou eventueel gevolgen kunnen hebben voor een latere reclamatie op de garantie en onze aftersales service. FLOORZ geeft geen enkele garantie op het resultaat door het gebruik van leg- en onderhoudsproducten welke niet door ons worden verkocht. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik en het hieruit voortvloeiende resultaat van, anders dan door ons geadviseerde producten, berust bij de Wederpartij. De aanbevolen producten staan vermeld op de offerte of factuur. FLOORZ adviseert om altijd een voorstrijkmiddel te gebruiken. FLOORZ verkoopt geen voorstrijkmiddel. Overleg met de tegelzetter ter plaatse welke behandeling noodzakelijk is.

De benodigde onderhoudsmiddelen vuiloplosser, impregneermiddel en Floorzeep concentraat vormen een 3-eenheid. Het weglaten van 1 van deze  door ons geadviseerde, geoffreerde en benodigde 3 soorten onderhoudsmiddelen heeft altijd invloed op het gewenste resultaat. Het niet afnemen van deze materialen geschiedt op eigen risico en heeft automatisch invloed op de door ons gegeven garantie en aftersales service.

Floorz hanteert een strenge kwaliteitscontrole voor haar cementtegels en geeft dan ook 14 maanden garantie bij normaal gebruik, mits de Portugese tegelvloer op de juiste wijze is gelegd en behandeld zoals te lezen is in ons legadvies.

We verzoeken onze klanten  dringend om zelf aanwezig te zijn bij de werkzaamheden om de vloer te controleren.

Portugese tegels die reeds zijn geplaatst zijn geaccepteerd. Hiermee vervalt het recht op reclamatie. Hou bij aankoop van uw Portugese tegelvloer een reservecapaciteit aan van ongeveer 5%-10%. Zo kunt u desgewenst een afwijkende tegel uit uw leg plan weglaten. U heeft dan altijd wat speling. FLOORZ levert een bestelling altijd uit dezelfde productie batch. Bij nalevering kan FLOORZ niet meer garanderen dat de  nalevering uit dezelfde batch zal zijn als uw vorige bestellingen. Cementegels zijn handgemaakt, daarom zullen verschillende productie batches van elkaar kunnen verschillen.  Onze voorraad wisselt snel. Bestel daarom altijd meer tegels dan u nodig heeft. Zo heeft u altijd reservetegels achter de hand in geval van nood.   Bij twijfel kunt u het beste contact met ons opnemen.

U dient de tegels altijd droog en vorstvrij op te slaan. De Portugese tegels kunnen verkleuren indien de verpakking nat wordt.
Floorz is niet aansprakelijk voor het leggen, de behandeling, het transport van uw Portugese tegels en de berekening van het juiste aantal benodigde cementtegels voor uw project.

Factuurbedragen bestemd voor tegels die verzonden worden via onze transporteur dienen voorafgaande levering volledig te zijn voldaan. FLOORZ levert niet onder rembours.

Reeds aanbetaalde bedragen komen niet voor restitutie in aanmerking.

Offertes en facturen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Na bijschrijving op onze rekening zijn de goederen pas definitief voor je gereserveerd en wordt je bestelling apart gezet. Hiervoor ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail.

Bereken de benodigde aantallen tegels met zorgvuldigheid. Hou een marge aan van ongeveer 5%-10%. Floorz hanteert geen restitutiebeleid. Voor wat betreft Custom Made orders: Bestel ruimschoots: Hou er rekening mee dat er geen reservetegels voorradig zijn. Het kan ook altijd voorkomen dat er iets minder geleverd wordt of ergens een verpakkingsfout is gemaakt.

De Wederpartij is altijd eindverantwoordelijk voor wat betreft de goedkeuring van de berekende aantallen en de juistheid van de te leveren producten en series tegels. Floorz stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten die gemaakt zijn tijdens de berekening van het aantal te leveren tegels en de daarbij behorende verhoudingen. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en de controle op de berekening van de benodigde aantallen en de juistheid van de te leveren goederen. Met het voldoen van de factuur verklaart de Wederpartij akkoord te gaan met de te leveren goederen zoals vermeld in de factuur. Alle kosten voor het aanbrengen en uitvoeren van wijzigingen aan de door de Wederpartij goedgekeurde factuur en de daaruit eventuele voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.

Reclamaties met betrekking tot de factuur binnen 8 dagen. Deze dienen schriftelijk via de mail info@floorz te worden doorgegeven.

Offertes en facturen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Indien door ons een monster is vertoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster of voorbeeld afwijken. Dit heeft ermee te maken dat al onze cementtegels stuk voor stuk handgemaakte tegels zijn die in kleuren van elkaar kunnen verschillen. Tevens behoudt FLOORZ het recht om zelf te beslissen uit welke productie batch de geoffreerde goederen worden uitgeleverd.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen/orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Met het voldoen van de factuur of offerte verklaart de Wederpartij kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en het legadvies.

FLOORZ hanteert geen restitutiebeleid met betrekking tot de vloertegels en wandtegels. We nemen dus geen tegels meer retour.

Verkoop van 20×20 cm cementtegels per doosje van 12 of 13 stuks

FLOORZ is geen webshop en richt zich niet op de verkoop af afstand.

 

MAROKKAANSE TEGELS | ZELLIGES

Marokkaanse tegels oftewel zelliges worden stuk voor stuk met de hand gemaakt in ons atelier in FEZ. Jouw bestelling kan daarom afwijken in kleurtoon of formaat van de getoonde samples uit onze showroom of die je thuis hebt mogen ontvangen.

Kalkpitten ( beschadigingen aan het glazuur ), onregelmatigheden en ( sterke ) verschillen in kleurnuances in de tegels, zijn inherent aan zelliges. Voorgenoemde eigenschappen dragen bij aan het karakter van Marokkaanse tegels en kunnen geen reden zijn voor teruggave of restitutie.

Ook voor Marokkaanse zelliges geldt: open eerst alle dozen en plaats de tegels willekeurig door uit elke doos elke keer een tegel te nemen. Zo mix je alle dozen het mooiste door elkaar en krijg je de beste kleurmelange. Leg altijd voordat je gaat beginnen een  proefstuk uit op de vloer. Als er dan afwijkingen worden geconstateerd of je hebt nog aanvullende vragen, kun je contact opnemen met onze klantenservice. Let wel: tegels die zijn geplaats zijn akkoord bevonden.

We verzoeken onze klanten  dringend om zelf aanwezig te zijn bij de werkzaamheden om de tegels te controleren.

 

OUDE EN ANTIEKE TEGELS

9cf5_1_sblOnze oude vloertegels zijn gemiddeld 100 jaar oud en destijds handgemaakt. Het is dan ook begrijpelijk dat de uitstraling van een oude vloer altijd imperfecties vertoond. Dit kan zich uiten in kleurverschillen, barstjes/scheurtjes en kleine beschadigingen, gebruikerssporen, dikteverschillen. Bij een patchwork antieke tegels zijn meer dikteverschillen en maatverschillen aanwezig. Dit is normaal omdat het allemaal verschillen tegels zijn van verschillende vloeren. Dit is geen probleem om te leggen, de hoogteverschillen worden opgevangen in het lijm bed. Door dubbel te verlijmen krijg je meer marge om hoogteverschillen op te vangen. Beschadigde tegels zijn geen probleem: Deze dienen weer als snijstukken aan de zijkanten van de vloer, tegen de muren aan.  Juist door deze tegels te hergebruiken en in een nieuw interieur te plaatsen, krijgt u de karakteristieke, levendige en authentieke uitstraling. Elke vloer en zelfs elke tegel is uniek waardoor er een levendig effect ontstaat. Floorz hanteert daarom geen restitutiebeleid. Met het voldoen van het factuurbedrag accepteert de klant bovenstaande feiten en de daarbij behorende imperfecties.
Bij de aankoop van onze oude vloertegels kan het zo zijn dat u rekening dient te houden met een percentage tot 10% uitval. Antieke tegels zijn altijd vies van onder andere het schoonmaken van de tegels. Je dient de tegels voor het leggen even schoon te maken in een emmer met wat afwasmiddel om het ergste vuil te verwijderen.
Wij besteden onze uiterste zorg om garant te kunnen staan voor het product dat we afleveren. Toch willen we u dringend adviseren om uw bestelling altijd zelf te controleren op onjuistheden. Eventuele reclamaties dienen binnen 48 uur bij Floorz via email te zijn gemeld. Mochten er zaken niet in orde zijn dan kunnen we in onderling overleg nog voor een oplossing zorgen. Ga nooit een vloer leggen alvorens de bestelling te hebben gecontroleerd op de juiste aantallen. FLOORZ  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe schade of gevolgschade die betrekking heeft op onjuist geleverde aantallen of bijvoorbeeld breuk.   De klant is altijd eindverantwoordelijk voor wat betreft de goedkeuring van de berekende aantallen. Floorz stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten die gemaakt zijn tijdens de berekening van het aantal te leveren tegels en de daarbij behorende verhoudingen. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en de controle op de berekening van de benodigde aantallen.
In principe worden al onze antieke vloeren in hun totaliteit verkocht. Elke antieke vloer is uniek en de demotegels in onze showroom mogen worden beschouwd als representatief voor de hele partij. Elke antieke vloer wordt verkocht “als gezien” en retour nemen van een antieke vloer, of delen hiervan, zijn niet mogelijk. Al onze antieke tegelvloeren zijn tussen de 100 en 150 jaar oud. De garantie is aldus verlopen. Elke antieke vloer wordt verkocht als zijnde in de staat als gezien. Voor een vloer met boorden kunnen er optioneel, indien aanwezig, extra reserve hoeken worden aangeboden. Deze kunnen per stuk worden gekocht. Hoeveel hoeken men nodig heeft is afhankelijk van het te beleggen plan. Indien er hoeken bij een vloer aanwezig zijn, zullen deze in de partij worden aangeboden. Anders kan men er vanuit gaan dat er geen of beperkt originele hoeken verkrijgbaar zijn. Technisch gezien kunnen er altijd genoeg hoeken worden gemaakt door 2 boordtegels verstek te zagen. Het aantal beschikbare hoeken is nimmer een reden voor restitutie.

 

FLOORZ  SAMPLE SERVICE

Snel en gemakkelijk Portugese tegels online bestellen kan eenvoudig door gebruik te maken van onze sample service. Bestel online via de VRAAG EEN SAMPLE AAN button uw favoriete tegel(s) aan en bekijk deze thuis vanuit uw luie stoel. Maximaal 4 tegels van hetzelfde motief. Nabestellingen kunnen niet via onze sample service geschieden. Via de mail kunt u uw bestelling vervolgens doorgeven. Laat de tegels verzenden of haal ze zelf op in ons magazijn. Nadat het verschuldigde samplebedrag is bijgeschreven zullen de samples binnen 3 a 4 werkdagen na bijschrijving van het verschuldigde bedrag via Post.nl worden verzonden.  FLOORZ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die ontstaan is door de werkwijze van Post.nl. Voor individuele sample aanvragen worden geen facturen verstrekt. FLOORZ is niet aansprakelijk voor het zoek raken van pakketjes die verzonden zijn via Post.nl en zal derhalve nooit tot restitutie overgaan. Het aanvragen van samples via Post.nl is geheel voor eigen risico van de aanvrager. Dit aangezien wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de werkwijze en service van Post.nl.

Om je een idee te geven hoe je gewenste tegel eruit ziet kun je gebruik maken van onze sample service. Op basis van deze sample kun je redelijk goed bepalen hoe de look -and -feel van de tegel is. We informeren je wel graag even op voorhand dat het mogelijk kan zijn dat je sample uit een andere batch komt dan de daadwerkelijke batch die je als bestelling geleverd zal krijgen. Zeker als er veel tijd zit tussen het aanvragen van je sample en de levering van je daadwerkelijke bestelling. We streven ernaar om je sample uit dezelfde batch te leveren, maar onze tegels zijn nu eenmaal allemaal stuk voor stuk met de hand gemaakt door gebruik te maken van uitsluitend natuurlijke materialen. We spreken dan van verschillende kleurbatches of productiebatches. Er zit een grote sticker op je bestelling die je erop wijst dat je de tegels wel even moet controleren voordat je de tegels gaat leggen. Ook hier kun je het beste alle dozen open maken en uit elke doos 2 willekeurige tegels nemen en als proefvlak op de vloer leggen.  Zijn er dan vragen of onduidelijkheden in verband met geconstateerde afwijkingen, dan kun je altijd even contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Let wel: Met het plaatsen van de tegels zijn de tegels geaccepteerd en akkoord bevonden. Daarna kunnen we helaas niets meer voor je betekenen.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FLOORZ

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FLOORZ vof, hierna te noemen “FLOORZ” en een Wederpartij, waarop FLOORZ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FLOORZ, voor de uitvoering waarvan door FLOORZ derden dienen te worden ingeschakeld.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van FLOORZ en haar directie.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FLOORZ en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien FLOORZ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat FLOORZ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van FLOORZ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd, om wat voor reden dan ook, niet meer beschikbaar is.
2.2 FLOORZ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw. Andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen vervoerskosten, advieskosten, reiskosten, verblijfskosten, verzendkosten en administratiekosten, kunnen worden doorberekend, tenzij anders aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is FLOORZ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FLOORZ anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht FLOORZ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

3.1 De overeenkomst tussen FLOORZ en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij FLOORZ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. FLOORZ dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3 FLOORZ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.4 FLOORZ is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan FLOORZ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6 Indien FLOORZ gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan FLOORZ ter beschikking heeft gesteld.
3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. FLOORZ zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is FLOORZ gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen FLOORZ bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van FLOORZ op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
3.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan FLOORZ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.10 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens FLOORZ gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van FLOORZ daardoor direct of indirect ontstaan.
3.11 Indien FLOORZ bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is FLOORZ onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
– Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan FLOORZ toekomende bevoegdheid of een op FLOORZ rustende verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij FLOORZ alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
3.12 Tegen een marktconforme vergoeding kunnen wij uw bestelling laten bezorgen op een door u gewenste locatie. Wij maken onder andere gebruik van externe vervoerders. FLOORZ kan de zending bezorgen op een overeengekomen dag. Er dient altijd iemand aanwezig te zijn die bevoegd is de zending in ontvangst te nemen. Indien de transporteur niemand op het afleveradres aantreft, dan zal hij proberen telefonisch contact op te nemen met de wederpartij. Is de wederpartij niet bereikbaar of is de wederpartij niet in de gelegenheid om de bestelde producten zelf in ontvangst te nemen dan wel door een derde in ontvangst te laten nemen, dan is de transporteur genoodzaakt om de volledige bestelling retour te nemen. De gemaakte kosten voor het retour nemen van de zending zullen verhaald worden op de wederpartij. De bestelling zal opnieuw aangeboden worden zodra de transportkosten én de eventuele onkostenvergoeding is overgemaakt aan FLOORZ. Hierna zal er in samenspraak met FLOORZ een nieuwe transportdatum gepland worden. Transporteur levert tot aan de voordeur. Of tot waar op dat moment redelijkerwijs de palletzending kan worden neergezet. De chauffeur zet alleen de pallets af. Hij/zij zal nooit helpen om de zending mee naar binnen te dragen. Al helemaal niet naar een andere verdieping. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk om de tegels op de plek te krijgen waar hij/zij de tegels wilt hebben. FLOORZ stelt zich niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens het transport. De Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar telefonische bereikbaarheid ten opzichte van de chauffeur.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1 FLOORZ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
1. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
2. na het sluiten van de overeenkomst FLOORZ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
3. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
4. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van FLOORZ kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is FLOORZ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FLOORZ kan worden gevergd.
4.2 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is FLOORZ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FLOORZ op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien FLOORZ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Indien FLOORZ op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FLOORZ, zal FLOORZ in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan FLOORZ is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. FLOORZ zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door FLOORZ genoemde termijn te voldoen, tenzij FLOORZ anders aangeeft.
4.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het FLOORZ vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van FLOORZ op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.7 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht

Artikel 5 Overmacht
5.1 FLOORZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop FLOORZ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FLOORZ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. FLOORZ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat FLOORZ zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3 FLOORZ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Indien FLOORZ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FLOORZ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door FLOORZ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door FLOORZ aangegeven. FLOORZ is gerechtigd om periodiek te factureren. Wij wijzen de Wederpartij er nadrukkelijk op dat indien het factuurbedrag niet tijdig is bijgeschreven op het rekeningnummer van FLOORZ, wij de bestelling niet kunnen vrijgeven aan de expediteur.

6.2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag..
6.3 FLOORZ heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.4 FLOORZ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. FLOORZ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.6 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien FLOORZ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6.7 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan behoudt FLOORZ zich het recht voor de bestelling weer terug in de verkoop te nemen zonder enige kennisgeving.
6.8 Verdelers in België dienen de factuur te voldoen voor aanvang uitlevering vanuit ons magazijn. Het overleggen van een betalingsbewijs is hierbij voldoende.
6.9. FLOORZ behoudt zich het recht voor om in specifieke situaties van de geldende betalingscondities af te wijken. FLOORZ kan zonder opgaaf van reden de betalingscondities wijzigen mocht FLOORZ dit noodzakelijk achten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door FLOORZ in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van FLOORZ totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met FLOORZ gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Door FLOORZ geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van FLOORZ veilig te stellen.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om FLOORZ daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan FLOORZ ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is FLOORZ gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens FLOORZ bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6 Voor het geval FLOORZ zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan FLOORZ en door FLOORZ aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FLOORZ zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties,  onderzoek en reclames
8.1 De door FLOORZ te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. FLOORZ kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door FLOORZ verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie -, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FLOORZ, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar FLOORZ geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen)et cetera.
8.4 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan FLOORZ te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FLOORZ in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient FLOORZ in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.5 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan 30 dagen na factuurdatum, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
8.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal FLOORZ de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van FLOORZ, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan FLOORZ te retourneren en de eigendom daarover aan FLOORZ te verschaffen, tenzij FLOORZ anders aangeeft.
8.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van FLOORZ daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
8.9 FLOORZ geeft geen enkele garantie indien er gebruik wordt gemaakt van legmiddelen en onderhoudsmiddelen welke niet door ons zijn verkocht. De volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik en het hieruit voortvloeiende resultaat van, anders dan de door ons geadviseerde en verkocht producten, berust bij de Wederpartij. De aanbevolen producten staan vermeld op de offerte en/of factuur. Met het voldoen van de offerte of factuur gaat de Wederpartij akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
8.10 Offertes zijn geldig zolang de voorraad strekt.
8.11 Indien door ons een monster is vertoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijzen van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster of voorbeeld afwijken.
8.12 Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen orders/bestellingen te weigeren.
8.13 Met het voldoen van de offerte/factuur verklaart de Wederpartij kennis te hebben genomen van onze Algemene Voorwaarden.
8.14 FLOORZ hanteert geen restitutiebeleid met betrekking tot de vloertegels en wandtegels. We nemen dus geen tegels meer retour.
8.15 Reclamaties of herroepingsrecht binnen 14 dagen. Deze dienen schriftelijk via de mail info@floorz.nl te worden doorgegeven. Indien men gebruik maakt van het herroepingsrecht binnen de wettelijke termijn van 14 dagen, dient de klant de zending binnen 14 dagen aan ons te retourneren. De wijze en datum van retourneren dient te worden afgestemd met FLOORZ. FLOORZ zal dan het bedrag exclusief de door ons gefactureerde bezorgkosten als vermeld op de factuur binnen de termijn van 14 dagen terugstorten op de rekening van de klant. Mits de geretourneerde artikelen in dezelfde staat verkeren als FLOORZ ze ook aan de klant heeft geleverd.
8.16 Reeds aanbetaalde bedragen komen niet voor restitutie in aanmerking.
8.17 Bereken zelf de benodigde aantallen tegels met zorgvuldigheid. Hou een marge aan van ongeveer 5-10%. FLOORZ hanteert geen restitutiebeleid. De Wederpartij is altijd eindverantwoordelijk voor wat betreft de goedkeuring van de berekende aantallen en de juistheid van de te leveren producten en series tegels. FLOORZ maakt zelf geen berekeningen en stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten die gemaakt zijn bij de vrijblijvende adviesberekening van het aantal te leveren tegels en de daarbij behorende verhoudingen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en de controle op de berekening van de benodigde aantallen en de juistheid van de te leveren goederen. Met het voldoen van de factuur verklaart de Wederpartij akkoord te gaan met de te leveren goederen zoals vermeld in de factuur of offerte. Alle kosten voor het aanbrengen en uitvoeren van wijzigingen aan de door de Wederpartij goedgekeurde factuur zijn voor kosten van de Wederpartij.
8.18 Afwijkingen en toleranties: De Wederpartij aanvaardt alle geringe en/of gebruikelijke afwijkingen van kleur,ontwerp en uitvoering van de Portugese tegels/cementtegels, zodat deze nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame. Kleurverschillen van Portugese tegels welke volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, geven nimmer recht op vervanging en/of schadevergoeding. Bij beoordeling van eventuele afwijkingen worden deze gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de desbetreffende levering, derhalve niet aan enkele exemplaren. Het niet geheel vormvast zijn, en het voorkomen van afwijkingen in kleurstellingen,  of het na enige tijd verschijnen van haarscheurtjes in de cementtegels, geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding, en leidt niet tot ontbinding van de overeenkomst. Voorafgaande omdat het handgemaakte, geperste cementtegels betreffen. Ook het voorkomen van kleine beschadigingen aan de zijkanten van de tegels of aan de hoekjes zijn inherent aan cementtegels. Vergeet niet dat deze gaatjes opgevuld zullen worden tijdens het voegen en een geheel gaan worden als totale vloer. Neem bij twijfel altijd contact op met FLOORZ. Tegels die zijn gelegd zijn geaccepteerd.

8.19 FLOORZ geeft geen garantie op Portugese tegels die buiten worden geplaatst/gebruikt. Voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van Portugese tegels buiten zie https://www.floorz.nl/portugese-tegels-buiten/

8.20 Marokkaanse tegels oftewel zelliges worden stuk voor stuk met de hand gemaakt in ons atelier in FEZ. Jouw bestelling kan daarom afwijken in kleurtoon of formaat van de getoonde samples uit onze showroom of die je thuis hebt mogen ontvangen. Retourkosten zijn altijd voor rekening van de consument. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd in persoon, via koerier of via palletzending via een transporteur. ( zoals ook door ons aangeleverd)

Kalkpitten ( beschadigingen aan het glazuur ), onregelmatigheden en ( sterke ) verschillen in kleurnuances in de tegels, zijn inherent aan zelliges. Voorgenoemde eigenschappen dragen bij aan het karakter van Marokkaanse tegels en kunnen geen reden zijn voor teruggave of restitutie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Indien FLOORZ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 FLOORZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FLOORZ is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.3 FLOORZ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FLOORZ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FLOORZ toegerekend kunnen worden;
3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.4 FLOORZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs – of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
9.5 Indien FLOORZ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FLOORZ beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.6 De aansprakelijkheid van FLOORZ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van FLOORZ of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn
10.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FLOORZ en de door FLOORZ bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
10.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij FLOORZ van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang
11.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht en/of het moment dat de goederen in opdracht van de Wederpartij op transport worden gezet.

11.2 De Wederpartij dient de aangeschafte producten zelf te controleren op breuk, schade en kleurechtheid alvorens de tegels worden vervoerd. Producten met schade kunnen dan meteen en zonder enige kosten worden omgeruild. De Wederpartij dient ook te controleren of de goederen zoals vermeld op de factuur overeenkomen met hetgeen de Wederpartij in ontvangst heeft genomen. De Wederpartij is hiervoor zelf verantwoordelijk.

11.3 Producten die de Wederpartij via onze expediteur heeft ontvangen dienen bij ontvangst direct op juistheid en schade te worden gecontroleerd. Bij schade of onjuistheid dient de Wederpartij FLOORZ binnen 48 uur na ontvangst van de goederen per mail op de hoogte te stellen. FLOORZ is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens het door derden uitgevoerde transport.

11.4 Met het leggen van de tegels accepteert de Wederpartij de kleurechtheid van de cementtegels. Indien er twijfels zijn over de kwaliteit , kleurechtheid, vlekken, maatvoering, of motieven van de cementtegels dan dient FLOORZ hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld teneinde FLOORZ in de gelegenheid te stellen het probleem te kunnen verhelpen of naar een oplossing te zoeken.

Artikel 12 Vrijwaring
12.1 De Wederpartij vrijwaart FLOORZ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FLOORZ toerekenbaar is.
12.2 Indien FLOORZ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden FLOORZ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is FLOORZ, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FLOORZ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij

Artikel 13 Intellectuele eigendom
13.1 FLOORZ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. FLOORZ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

DISCLAIMER

Floorz.nl is de website van het bedrijf FLOORZ. FLOORZ is gespecialiseerd in de verkoop van oude&antieke tegels en de productie van handgemaakte cementtegels, de zogenaamde Portugese tegels.

Ondanks de constante zorg en aandacht die FLOORZ aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op floorz.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

FLOORZ kan er niet voor instaan dat de informatie op www.floorz.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige ( impliciete ) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

FLOORZ sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.floorz.nl , het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om floorz.nl te kunnen raadplegen.

COPYRIGHT

Niets van de site van floorz.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLOORZ.